BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SMT3000I

Hotline: 0948800011 - 024.3782.4486     Email: Ceo@maycongnghe.com

APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, đầu vào 230V / đầu ra 230V, giao diện Cảng SmartSlot, USB 
Bao gồm: CD với phần mềm, tài liệu CD, Smart UPS RS-232 tín hiệu truyền hình cáp, cáp USB

024.3782.4486 0916.661.954 0948.800.015