MODBUS CARD

Hotline: 0986.227.171     Email: ceo.asiaanhem@gmail.com

Card modbus cung cấp cho hệ thống UPS và PV Inverter có khả năng giao tiếp với PC thông qua Giao thức modbus RTU

Giao tiếp cổng RS-232 và RS-485

Thẻ Modbus cung cấp cho hệ thống UPS và PV Inverter có khả năng giao tiếp với PC thông qua Giao thức modbus RTU

Card modbus cung cấp cho hệ thống UPS và PV Inverter có khả năng giao tiếp với PC thông qua Giao thức modbus RTU

Giao tiếp cổng RS-232 và RS-485

Thẻ Modbus cung cấp cho hệ thống UPS và PV Inverter có khả năng giao tiếp với PC thông qua Giao thức modbus RTU

CÔNG TY CP ASIA ANH EM - Hotline : 0948800018 - 0986227171 - Email: ceo.asiaanhem@gmail.com

Sản phẩm liên quan

zalo