BỘ LƯU ĐIỆN UPS APC SC1000I - 1000VA

Hotline: 0948.800.018     Email: ceo.asiaanhem@gmail.com

 Công suất đầu ra : 600 Watts / 1000 VA

• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +- <5%

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/- 3 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 186 - 284V

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/- 3 Hz 

• Loại acquy : sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ

• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 7.6 phút 

• Trọng lượng : 16.36 KG

• Công suất đầu ra : 600 Watts / 1000 VA

• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +- <5%

• Tần số đầu ra : 50/60 Hz +/- 3 Hz

• Dải điện áp đầu vào : 186 - 284V

• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/- 3 Hz 

• Loại acquy : sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ

• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 7.6 phút 

• Trọng lượng : 16.36 KG